MPM-Wschód Sp. z o.o.

O firmie

Działalność MPM Wschód Sp. z o.o. opiera się na wieloletnim doświadczeniu we współpracy handlowej z krajami Europy Wschodniej. Posiadana przez nas baza kontrahentów oraz znajomość specyfiki rynku wschodniego pozwala na skuteczne nawiązanie relacji handlowych oraz doradztwo przy realizacji transakcji. Oferujemy pośrednictwo w imporcie towarów z rynków wschodnich, poszukiwanie dostawców surowców dla klientów działających na obszarze Unii Europejskiej oraz uczestnictwo w nawiązywaniu relacji handlowych.

Oferta

01

Pośrednictwo w handlu towarami importowanymi z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu i Białorusi, w szczególności:

  • węglem i antracytem

  • kruszywami

  • rudami metali, w tym metali kolorowych

  • wyrobami metalowymi (m.in. prętami żebrowanymi, kształtownikami, stalą walcowaną),

  • półwyrobami metalowymi (kęsami kwadratowymi, okrągłymi, slabami, surówką żelaza);

  • nawozami sztucznymi

  • biomasą

  • tarcicą i wyrobami z drewna

  • wyrobami przemysłu chemicznego

02

Poszukiwanie dostawców towarów na zlecenie kontrahentów z terenu Unii Europejskiej.
Poszukiwanie partnerów handlowych

Kontakt

MPM Wschód Sp. z o.o.

adres
Wólka Łosiniecka 64a
22-672 Susiec
woj. lubelskie, Polska
kontakt
+48 502 373 419
marian.syty@mpm-wschod.pl
dane
Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000540712
NIP 9212031197, REGON 36062687000000
Kapitał zakładowy 30000 PLN
konta
PLN: PL 18 1060 0076 0000 3380 0012 1989
USD: PL 24 1060 0076 0000 3300 0081 3763
EUR: PL 61 1060 0076 0000 3300 0081 3776

SWIFT: BPHKPLPK